header-image
Nuttige Links

www.RIZIV.be

RIZIV, overkoepelend orgaan van de ziekenfondsen

www.VVL.be

Beroepsvereniging van logopedisten

www.ond.vlaanderen.be/clb

Website voor de CLB’s