header-image
Logopedie voor ouderen

Allerlei aandoeningen bij ouderen kunnen een oorzaak zijn van ernstige spraak-, taal-, stem- en/of slikproblemen.
De NKO-arts, de neuroloog, de geriater kunnen het logopedisch onderzoek en de logopedische therapie voorschrijven.

Het optimaliseren van de communicatiemogelijkheden en het verbeteren van het slikvermogen verhogen de zelfstandigheid en de levenskwaliteit van de oudere.

Afasie (taal), dysartrie (spraak) , dysfagie (slikken), dysfonie (stem), apraxie (handelen) zijn stoornissen waarvoor je beroep kan doen op een logopedist.
In ons centrum worden deze stoornissen behandeld door Anneleen Ombelet en Julia Lambeets die zich gespecialiseerd hebben in dit domein. Huisbezoeken zijn mogelijk.

Enkele oorzaken zijn: een beroerte, een hersentumor, een gezwel t.h.v. het spreekapparaat, een trauma, ALS, MS, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, dementie.

Dementie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen. Een mogelijke oorzaak is de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend voor dementie is de geheugenstoornis. Taal-, spraak- en/of slikstoornissen kunnen voorkomen bij alle vormen van dementie.
De logopedist geeft adviezen aan mantelzorgers en andere hulpverleners om de maaltijden en de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

In ons centrum worden de mantelzorgers en de personen met dementie bijgestaan door Marijke Vanderheyden, logopediste en referentiepersoon dementie.

Enkele tips:

 • Zorg voor een rustige omgeving
 • Houd oogcontact
 • Spreek rustig en duidelijk
 • Praat over gekende onderwerpen/personen
 • Spreek de persoon aan met zijn/haar voornaam
 • Verander niet te snel en te veel van onderwerp
 • Gebruik korte zinnen maar geen kinderlijke taal
 • Niet verslikken = veilig slikken
  • Zit goed recht
  • Kin naar onder
  • Slik goed door
  • Vocht indikken?
  • Juiste beker?
  • Geen rietje, geen tuitbeker!