header-image
Tarieven

Onze therapeuten zijn gedeconventioneerd. Dit betekent dat ze zich niet houden aan de officiële RIZIV-tarieven en dus vrije tarieven hanteren. Collega Marijke Vanderheyden werkt wel nog als geconventioneerde logopediste.

Bij een geconventioneerde logopediste (aangesloten bij het RIZIV) worden de tarieven opgelegd door het RIZIV.  Het bedrag dat u van het ziekenfonds krijgt, is ook afhankelijk van uw statuut bij het ziekenfonds. Meestal wordt er ongeveer ¾ terug betaald. Bij personen met verhoogde tussenkomst is dit meer. Het bedrag dat u krijgt via aanvullende verzekering verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden. Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan ons en u betaalt elke therapie contant de opleg.

Tussenkomst voor het onderzoek is alleen mogelijk als er een voorschrift is en als er therapie op volgt.

Onderstaande tarieven zijn de RIZIV-tarieven die collega Marijke Vanderheyden hanteert:

Tussenkomst ziekenfonds

Elk ziekenfonds geeft tussenkomst vanuit de verplichte verzekering (RIZIV).
Aangezien er aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden, moet er steeds een aanvraag ingediend worden bij het hoofdkantoor van uw ziekenfonds. Deze aanvraag bestaat uit een voorschrift voor het logopedisch onderzoek en voor de therapie, een logopedisch verslag en een aanvraagformulier dat door de betrokkene of zijn/haar vertegenwoordiger dient ondertekend te zijn.
De aanvraag wordt best door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd. Het ziekenfonds bezorgt na één tot meerdere weken een antwoord aan de betrokkene en aan de logopediste.

Wanneer er geen tussenkomst voorzien is vanuit de verplichte verzekering, geven de ziekenfondsen wel een bedrag vanuit hun aanvullende verzekeringen. De voorwaarden en het bedrag verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. U kan best navraag doen bij uw ziekenfonds om het juiste bedrag te kennen.

Voorschrift van de arts

Voor een goedkeuring vanuit de verplichte verzekering is er steeds een voorschrift nodig van een arts met een specialisatie. Bij kinderen is dit meestal een kinderarts of een neus-, keel- en oorarts (NKO-arts), bij volwassenen een neus-, keel- en oorarts of een neuroloog.

De arts moet eerst het onderzoek voorschrijven. Na het logopedisch onderzoek kan de arts op basis van het logopedisch verslag de therapie voorschrijven.

Bij oromyofunctionele problemen wordt het onderzoek en de therapie best voorgeschreven door een orthodontist, bij stem- en slikproblemen door een NKO-arts.

Op het therapie-attest moeten steeds het probleem en het gevraagde aantal therapieën vermeld worden ( let op : frequentie per week is niet voldoende). De arts verwijst best naar het logopedische verslag.

Bij een stemprobleem en bij een slikprobleem (dyfagie)- moet de NKO-arts een specifiek onderzoek doen. Bij een stemprobleem is dat een laryngo-stroboscopisch onderzoek , bij een slikprobleem is dat een FEES. Alleen als dit onderzoek gebeurd is, bestaat er kans op tussenkomst.

Adressen van artsen kan u bij ons bekomen.

Logopedie: tegemoetkoming via de aanvullende verzekering

Als er geen tussenkomst mogelijk is via de verplichte verzekering voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Dit verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Om deze tarieven te kennen neem je best contact op met jouw ziekenfonds.

Je krijgt de rekening per maand. We vragen te betalen met een overschrijving binnen de 8 dagen na ontvangst van de rekening.  Getuigschriften voor het ziekenfonds worden gegeven zodra we een goedkeuring hebben van het ziekenfonds.

Indien je je in een financiële noodsituatie bevindt, kunnen wij werken met een systeem van derde betaler. Je betaalt het remgeld contant per sessie, wij ontvangen het ziekenfondsdeel rechtstreeks van je ziekenfonds. De therapie kan dan starten zodra we het antwoord van jouw ziekenfonds hebben.

Je kan dit bespreken met Anneleen Ombelet.