header-image
Leerproblemen

Bij kinderen en jongeren

Bij studenten hoger onderwijs

 • Onderzoek naar dyslexie (met attest)
 • Ondersteuning bij het verwerken van de leerstof bij studenten met een leerstoornis

Stappenplan voor kinderen en jongeren

 1. Bezoek bij een huisarts, kinderarts of een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch onderzoek naar leerproblemen zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt in ons centrum (het voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd
 5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

Therapie bij lees-, schrijf- rekenproblemen wordt in ons centrum gegeven door ervaren therapeuten die zich voortdurend bijscholen. Indien gewenst wordt er nauw samengewerkt met de school en het CLB.

Schoolbezoeken zijn mogelijk als de school akkoord gaat. Er wordt een kleine extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30’ of 60’ (vanaf C.L. 10 jaar). Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem.

De logopedisten zijn aangesloten bij het RIZIV en zijn gedeconventioneerd.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden (niet bij een schoolbezoek). Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan ons en u betaalt elke therapie contant de opleg.

Stappenplan voor volwassenen

 1. Bezoek bij een huisarts of neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch onderzoek gebeurt in ons centrum (het voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedische verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedische verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd als er een kans bestaat op tussenkomst
 5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is

Leertherapie wordt in ons centrum gegeven door ervaren therapeuten die zich voortdurend bijscholen. Er wordt tijdens de therapie veel aandacht geschonken aan automatiseren van het geleerde.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30’of van 60’. Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem

De logopedisten zijn aangesloten bij het RIZIV en zijn gedeconventioneerd.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden. Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan ons en u betaalt elke therapie contant de opleg.

Algemene tips bij leerproblemen

 • Tracht te automatiseren wat gekend is: lees, schrijf, reken op een beheerst niveau
 • Oefen dagelijks met kleine beetjes
 • Houd het oefenen plezierig
 • Bespreek de vorderingen met de leerkracht en de logopediste