header-image
Taalproblemen
Bij kinderen
 • vertraagde taalontwikkeling
 • gestoorde taalontwikkeling (specific language impairment of SLI)
 • in het kader van autisme en andere ontwikkelingsstoornissen
 • afasie t.g.v. een hersenletsel
 • t.g.v. meertaligheid
 • ouderbegeleiding
Bij volwassenen
 • afasie t.g.v. een ziekte (beroerte, dementie, tumor, …)
 • t.g.v. meertaligheid

Stappenplan voor kinderen

 1. Bezoek bij een huisarts, kinderarts, kinderneuroloog, kinderpsychiater of een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch taalonderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt in ons centrum (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd
 5. Bij ernstige taalproblemen (niet in het kader van meertaligheid) wordt door het ziekenfonds eveneens een IQ-onderzoek (bij het CLB of een psycholoog) en een gehooronderzoek (bij een NKO-arts) gevraagd
 6. Bij ernstige taalproblemen wordt het onderzoek best gedaan door een erkend revalidatiecentrum (indien nodig verwijzen wij u door)
 7. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

Taaltherapie wordt in ons centrum gegeven door ervaren logopedist Julia Lambeets, die zich voortdurend bijschoolt. De verschillende aspecten van de taal worden behandeld, zowel het begrijpen als het gebruiken van het gesproken en geschreven Nederlands. Er wordt gewerkt aan woordenschat, zinsvorming, vervoegingen, verbuigingen (semantiek – syntaxis – morfologie), toepassen in de praktijk (pragmatiek).

Schoolbezoeken zijn mogelijk als de directie van de school akkoord gaat. Er wordt een kleine extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30’ . Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem

De logopedisten zijn aangesloten bij het RIZIV en zijn gedeconventioneerd.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden (niet bij een schoolbezoek). Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan ons en u betaalt elke therapie contant de opleg.

Hoe leert uw kind begrijpen en spreken?

Begrijpen

Spreken

Leeftijd

Uw kind: Uw kind: Uw kind:
 • Reageert op omgevingslawaai
 • Reageert op vertrouwde stemmen
 • Huilt
 • Maakt klinker- en medeklinkerachtige geluiden
 0 – 5 maanden
 • Reageert op vreemde stemmen
 • Draait het hoofd naar de geluidsbron
 • Brabbelt, bootst klanken na, speelt met klanken, heeft plezier in communicatie
 • Gebruikt korte brabbeldialogen
 6 maanden
 • Reageert op de eigen naam
 • Leert dat personen, voorwerpen en gebeurtenissen een naam hebben
 • Brabbelt steeds meer
 • Probeert via wijzen en brabbelen gericht en doelbewust dingen te bekomen of er de aandacht op te vestigen
 9 – 12 maanden
 • Begrijpt een aantal alledaagse woorden
 • Begrijpt meer woorden dan het zelf gebruikt
 • Zegt de eerste woordjes
 • Gebruikt een vijftal woorden op 18 maanden
 12 – 18 maanden
 • Begrijpt korte opdrachtjes
 • Spreekt in éénwoordzinnen
 • Gaat over naar tweewoordzinnen
 18 – 30 maanden
 • Beantwoordt eenvoudige vragen
 • Begrijpt en voert moeilijkere opdrachten uit
 • Gebruikt nu meerwoordzinnen
 • Breidt zijn woordenschat snel uit
 • Begint werkwoorden te vervoegen
 • Gebruikt de eerste meervoudsvorm
 • Is rond 3 jaar nagenoeg voor de helft te verstaan, rond 4 jaar voor ongeveer 75%
 30 maanden – 5 jaar
 •  Begrijpt het alledaagse taalgebruik
 • Spreekt de meeste spraakklanken goed uit
 • Gebruikt een overwegend goede zinsbouw
5 – 6 jaar

Bron: Vlaamse vereniging voor Logopedisten

Stappenplan voor volwassenen

 1. Bezoek bij een huisarts, neuroloog of neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een attest voor een logopedisch bilan.
 2. Een logopedisch onderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt in ons centrum (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen).
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een attest voor de therapie.
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd.
 5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

Taaltherapie wordt in ons centrum gegeven door ervaren therapeuten Anneleen Ombelet en Julia Lambeets, die zich voortdurend bijscholen. Tijdens de therapie wordt gewerkt aan de communicatieve vaardigheden zowel mondeling, schriftelijk als met gebaren en mimiek.

Huisbezoeken zijn mogelijk. Er wordt een kleine extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing..

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30’ en/of 60’. Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem.
Bij taalproblemen (afasie) tgv een neurologisch probleem geeft het ziekenfonds maximaal goedkeuring voor 288 sessies van 30’ of een equivalent van 60’ verspreid over 4 jaar.

De logopedisten zijn aangesloten bij het RIZIV en zijn gedeconventioneerd.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden. Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan ons en u betaalt elke therapie contant de opleg.

Algemene tips bij afasie

 • Vraag de aandacht met de voornaam
 • Spreek rustig
 • Gebruik korte zinnen, geen kindertaal
 • Verander niet te snel van onderwerp
 • Ondersteun eventueel met een gebaar
 • Geef de betrokkene de kans om te reageren