header-image
Slikproblemen

Bij kinderen

 • infantiel slikgedrag al dan niet in het kader van een behandeling bij een orthodontist
 • ouderbegeleiding

Bij volwassenen

 •  slikproblemen (dysfagie) t.g.v. een hersenletsel, t.g.v. een ziekte (beroerte, ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose, amyotrofe lateraal sclerose, tumor, …)

Stappenplan kinderen en jongeren

1. Bezoek bij een orthodontist of een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan.
2. Een logopedisch spraak/articulatieonderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt in ons centrum (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen).
3. Het logopedisch verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie.
4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd.
5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

Sliktherapie wordt in ons centrum gegeven door ervaren therapeuten Eva Craps en Anneleen Ombelet, die zich voortdurend bijscholen.

Schoolbezoeken zijn mogelijk als de school akkoord gaat. Er wordt een kleine extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30’. Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem.

De logopedisten zijn aangesloten bij het RIZIV en zijn gedeconventioneerd.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden (niet bij een schoolbezoek). Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan ons en u betaalt elke therapie contant de opleg.

Stappenplan volwassenen

 1. Bezoek bij een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een attest voor een logopedisch bilan en een FEES (Fiberoptic Endoscopic Examination of Swallowing)-onderzoek
 2. Een logopedisch onderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt in ons centrum (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedische verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedische verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd
 5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is

Sliktherapie wordt in ons centrum gegeven door ervaren therapeuten Anneleen Ombelet en Julia Lambeets, die zich voortdurend bijscholen.

Huisbezoeken zijn mogelijk. Er wordt een kleine extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30’. Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem

De logopedisten zijn aangesloten bij het RIZIV en zijn gedeconventioneerd.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden. Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan ons en u betaalt elke therapie contant de opleg.

Algemene tips bij dysfagie

 • Niet verslikken = veilig slikken
 • Zit goed recht
 • De kin naar onder
 • Slik goed door
 • Vocht indikken?
 • Juiste beker?
 • Geen rietje!
 • Geen tuitbeker!