header-image
Spraakproblemen

Bij kinderen en jongeren

 • vertraagde spraakontwikkeling
 • bepaalde klanken niet of niet correct uitspreken ( t-k wisseling, lispelen , de ‘r’ vervormen, klinkerspraak, stemhebbende medeklinkers stemloos uitspreken, weglaten van sch-, …)
 • hyper- of hyponasaliteit
 • t.g.v. schisis (spleet in de bovenlip, het gehemelte)
 • verbale dyspraxie
 • t.g.v. meertaligheid
 • te hoge of te lage spreeksnelheid
 • dysartrie t.g.v. een hersenletsel
 • ouderbegeleiding

Bij volwassenen

 •  bepaalde klanken niet of niet correct uitspreken
 • te hoge of te lage spreeksnelheid
 • optimaliseren van de spraak bij beroepssprekers (uitspraakcoaching)
 • bij studenten in het kader van hun opleiding (uitspraakcoaching)
 • hyper- of hyponasaliteit
 • t.g.v. meertaligheid
 • t.g.v. spreekangst
 • in het kader van een temporomandibulaire dysfunctie
 • dysartrie t.g.v. een hersenletsel
 • dysartrie t.g.v. een ziekte (beroerte, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, amyotrofe lateraal sclerose, tumor …)
 • verbale apraxie t.g.v. een hersenletsel, een ziekte

Stappenplan bij kinderen en jongeren

 1. Bezoek bij een huisarts, kinderarts of een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch spraak/articulatieonderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt in ons centrum (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd
 5. Bij ernstige spraakproblemen wordt het onderzoek best gedaan door een erkend revalidatiecentrum (indien nodig verwijzen wij u door)
 6. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is

Spraaktherapie wordt in ons centrum gegeven door ervaren logopedisten die zich voortdurend bijscholen.

Bij kinderen zijn schoolbezoeken mogelijk als de directie van de school akkoord gaat. Er wordt een kleine extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30’ . Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem
Bij een geïsoleerd articulatieprobleem is er meestal tussenkomst vanuit de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Het bedrag hiervan verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.
De logopedisten zijn aangesloten bij het RIZIV en zijn gedeconventioneerd.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden (niet bij een schoolbezoek). Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan ons en u betaalt elke therapie contant de opleg.

Doe de test: ( vanaf 4 jaar)

 • Je kind spreekt algemeen onduidelijk
 • Je kind wordt door vreemden niet begrepen
 • Je kind lispelt (spreekt met de tong tussen de tanden bij s, z, t, d, n en/of l)
 • Je kind gebruikt geen ‘r’ of vervormt de ‘r’
 • Je kind gebruikt de ‘k’ in plaats van de ‘t’ of omgekeerd
 • Je kind verwisselt klanken
 • Je kind kan één of meerdere letters niet goed uitspreken
 • Je kind vervormt de klinkers, de tweeklanken
 • Je kind zegt f,t,ch,p,s in plaats van v,d,g,b,z
 • Je kind spreekt te veel door de neus (met snurkgeluidjes bij s), je kind spreekt te weinig door de neus
 • Je kind spreekt erg snel of erg traag
 • Je kind merkt zelf dat het niet correct spreekt

Wanneer je één of meerdere items aangeduid hebt, contacteer dan best een logopedist.
Twijfel je aan het gehoor van je kind, neem dan contact op met een NKO-arts.

Stappenplan bij volwassenen

 1. Bezoek bij een ofwel een neuroloog als de oorzaak van neurologische aard is, ofwel bij een neus-, keel- en oorarts (adressen kan u bij ons bekomen) of de huisarts met de uitdrukkelijke vraag naar een voorschrift voor een logopedisch bilan
 2. Een logopedisch onderzoek zoals het gevraagd wordt door het ziekenfonds gebeurt in ons centrum (voorschrift van de arts en een klever van het ziekenfonds meebrengen)
 3. Het logopedisch verslag opgemaakt door de betrokken logopediste wordt aan de arts bezorgd. De arts bezorgt u een voorschrift voor de therapie
 4. De voorschriften, het aanvraagformulier voor het ziekenfonds en het logopedisch verslag worden door de logopediste aan uw ziekenfonds bezorgd
 5. De therapie kan starten zodra de administratie in orde is

Spraaktherapie wordt in ons centrum gegeven door ervaren logopedisten die zich voortdurend bijscholen.

Huisbezoeken zijn mogelijk. Er wordt een kleine extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30’. Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem

De logopedisten zijn aangesloten bij het RIZIV en zijn gedeconventioneerd.
Bij financiële problemen kan een regeling derde betalers gehanteerd worden. Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan ons en u betaalt elke therapie contant de opleg.

Algemene tips bij dysartrie

 • Spreek rustig en duidelijk
 • Verzorg de articulatiebewegingen
 • Zorg dat het onderwerp gekend is, verander niet te snel van onderwerp