Spraakproblemen

Spraakproblemen bij kinderen


Spraakproblemen bij kinderen verwijzen naar moeilijkheden bij het produceren van spraakgeluiden of het gebruiken van de juiste articulatie, toonhoogte, ritme en intonatie tijdens het spreken. Deze problemen kunnen variëren in ernst en oorzaak, en ze kunnen invloed hebben op de verstaanbaarheid en communicatie van het kind.

Veelvoorkomende spraakproblemen bij kinderen
 1. Articulatiestoornissen: Kinderen met articulatiestoornissen hebben moeite met het correct uitspreken van bepaalde klanken. Dit kan leiden tot vervanging, omissie, vervorming of substitutie van geluiden, waardoor de spraak minder goed verstaanbaar is.
 2. Fonologische stoornissen: Bij fonologische stoornissen heeft een kind moeite met het begrijpen en toepassen van de regels die gelden voor de klankstructuur van een taal. Hierdoor kunnen systematische fouten optreden bij het uitspreken van bepaalde klanken of klankcombinaties (bijvoorbeeld t-k verwisseling, weglaten van sch).
 3. Verbale ontwikkelingsdyspraxie: Bij verbale ontwikkelingsdyspraxie hebben kinderen moeite met het plannen en coördineren van de bewegingen die nodig zijn voor spraak. Ze kunnen moeite hebben met het produceren van de juiste klanken, woorden of zinnen.
 4. Structurele afwijkingen: Fysieke afwijkingen in de anatomie van de spraakorganen, zoals lip-, kaak- of gehemelteafwijkingen, kunnen leiden tot spraakstoornissen. Een voorbeeld is een schisis, waarbij er een spleet is in de bovenlip, het gehemelte of beide.
 5. Oorzaken: Spraakproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder genetische factoren, gehoorproblemen, neurologische aandoeningen, psychosociale factoren of een combinatie van deze.
 6. Interventie: De behandeling van spraakproblemen omvat vaak logopedie, waarbij een logopedist specifieke technieken en oefeningen gebruikt om de spraakvaardigheden van het kind te verbeteren. Vroege interventie is belangrijk om langdurige effecten te verminderen.

Het is essentieel om spraakproblemen bij kinderen serieus te nemen en professionele hulp te zoeken. Een vroege diagnose en interventie kunnen de spraakontwikkeling aanzienlijk verbeteren en het kind helpen beter te communiceren met anderen.

Heeft mijn kind een spraakprobleem?
Doe de test ( vanaf 4 jaar)
 • Uw kind spreekt algemeen onduidelijk
 • Uw kind wordt door vreemden niet begrepen
 • Uw kind lispelt (spreekt met de tong tussen de tanden bij s, z, t, d, n en/of l)
 • Uw kind gebruikt geen ‘r’ of vervormt de ‘r’
 • Uw kind gebruikt de ‘k’ in plaats van de ‘t’ of omgekeerd
 • Uw kind verwisselt klanken
 • Uw kind kan één of meerdere letters niet goed uitspreken
 • Uw kind vervormt de klinkers, de tweeklanken
 • Uw kind zegt f, t, ch, p, s in plaats van v, d, g, b, z
 • Uw kind spreekt te veel door de neus (met snurkgeluidjes bij s) of uw kind spreekt te weinig door de neus
 • Uw kind spreekt erg snel of erg traag
 • Uw kind merkt zelf dat het niet correct spreekt

Wanneer u één of meerdere items aangeduid heeft, contacteer dan best een logopedist.
Twijfelt u aan het gehoor van uw kind? Neem dan contact op met een NKO-arts.

Praktisch

Spraaktherapie wordt in ons centrum gegeven door ervaren logopedisten die zich voortdurend bijscholen.

Bij kinderen zijn schoolbezoeken mogelijk als de directie van de school akkoord gaat. Er wordt een extra vergoeding gevraagd voor de verplaatsing.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30 minuten . Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk van de ernst van het probleem.
Bij een geïsoleerd articulatieprobleem is er meestal tussenkomst vanuit de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Het bedrag hiervan verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Meer info over de aanmelding en tarieven vindt u hier.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.logopedieleuven.be.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings
Scroll to Top